DAG 9  - 9 JULI 2010 – BOEINGFABRIEK EN SEATTLE
Yves moest en zou de Boeing fabriek bezoeken, dus wij allen daarheen. En het is de moeite waard ! We kunnen zien
hoe de toestellen zoals in een fabriek aan de lopende band gemaakt worden.
Helaas mogen in de fabriekshallen geen foto’s getrokken worden. We kunnen wel zien hoe de nieuwe Boeing 787
Dreamliner wordt geconstrueerd. Deze heeft veel grotere ramen dan de huidige generatie passagierstoestellen zodat
iedereen naar buiten kan kijken.
Een vergelijking van de
dikte van de
vliegtuigrompen van de
‘oude’ generatie ….
…en de nieuwe
generatie
Het staartstuk van de Boeing 747
Boeing heeft drie van haar 747
toestellen omgebouwd om onderdelen
van de nieuwe 787 te kunnen
vervoeren. Wij kunnen een foto nemen
van dit unieke toestel.
In de namiddag rijden we naar Seattle. We zien van
ver reeds de Space Needle.
We gaan met de lift helemaal naar boven in de
Needle  en genieten van het fantastische uitzicht.
We kunnen zien hoe dicht Mount
Rainier zich bij Seattle bevindt.
Terug naar reisplan
Verder naar vervolg dag 9