We bezoeken de Bonneville Dam.
Door het bouwen van dammen worden de zalmen belet om hun jaarlijkse trek stroomopwaarts te maken, en kunnen ze
zich bijgevolg niet voortplanten. Om dit natuurlijk proces te herstellen, werden ‘trappen’ gebouwd langs de dam. Deze
trappen bootsen de stroomversnellingen en watervallen na dewelke de vissen op hun tocht dienen te overwinnen. De
zalmen doen er twee tot 48 uur over om voorbij de trappen te geraken.
Zicht op de trappen.
Een ‘zalmentelster’.
We rijden verder naar de Best Western Madras Inn in
Madras, Oregon, waar de kids nog enkele uren
waterplezier hebben in het zwembad.
Terug naar reisplan
Verder naar dag 22