De barakken van de Mounted Police
Terug naar reisplan
Verder naar vervolg dag 13